NEW SEARCH........AMERICAN MEMORY HOMEPAGE

Discovery and Exploration

Title Index

FromAmericae sive qvartae orbis partis nova et exactissima descriptio to A mapp of Virginia discovered to ye hills, and in it's latt. from 35 deg. & 1/2 neer Florida to 41 deg. bounds of New England
FromThe Mississippi to West-Indische paskaert waer in de graden der breedde over weder zijden vande middellijn wassende so vergrooten dat die geproportioneert sijn tegen hunne nevenstaende graden der lengde. vertonende behalve Europaes zuydelijcste alle de seekusten van Africa en America, begrepen in 't Octroy bij de H.M.H. Staten Generael der vereenigde Nederl. verleent aende Generale West Indische Compagnie

NEW SEARCH........AMERICAN MEMORY HOMEPAGE